Nasz zespół składa się z kilkunastu prawników. Wiele nas różni: narodowość, światopogląd, zainteresowania. Jedna cecha jednak nas łączy: wierzymy w to, że prawo może uprościć życie i uporządkować skomplikowane stosunki międzyludzkie. Szukamy rozwiązań najprostszych, najbardziej skutecznych, tak by nasi klienci mogli spokojnie zająć się biznesem i życiem.

Oferujemy szeroki wachlarz usług prawnych, stanowiących zarówno wsparcie działań biznesowych, jak i reprezentację przed sądami we wszystkich jurysdykcjach prawnych, w których pracują nasi prawnicy. Oferujemy pełną obsługę prawną i wsparcie w szczególności w zakresie prawa handlowego, prawa pracy, obsługi inwestycji, RODO, ochrony własności intelektualnej, a także w sporach sądowych.

Nasza kancelaria jest unikatowa na rynku polskich usług prawniczych, ponieważ do naszego zespołu należą nie tylko polscy radcowie prawni, ale również prawnicy uprawnieni do świadczenia usług prawnych w następujących jurysdykcjach: Anglia i Walia, Szkocja, Bailiwick of Jersey, Panama oraz British Virgin Islands, Doświadczenia naszych brytyjskich partnerów z Lexstone Lawyers uwidoczniły potrzebę powstania w Polsce kancelarii, która ułatwi klientom polskim działanie przede wszystkim na rynku wysp brytyjskich a także w jurysdykcjach offshore, a przedsiębiorcom zagranicznym umożliwi rozwój w Polsce. Ponadto, dzięki zaprzyjaźnionym kancelariom prawnym zrzeszonym w Lawyers Association Worldwide jesteśmy w stanie udzielić naszym klientom globalnego wsparcia niemalże na terenie całego świata.

Specjalizacją unikatową na polskim rynku usług prawnych jest wsparcie zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych w zakresie zabezpieczania majątku i możliwości inwestycyjnych poza granicami Polski. Więcej o oferowanych przez nas usługach poczytasz tu.

Największą grupę naszych klientów stanowią przedsiębiorcy, zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i duże firmy, działające transgranicznie. Świadczona przez nas pomoc prawna nie ogranicza się jednak tylko do prawnego wsparcia przedsiębiorców, pomagamy również osobom fizycznym. Dostarczamy im pomocy, zarówno w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, pracowniczych, związanych z nieruchomościami i sprzedażą, jak również w uporządkowaniu spraw rodzinnych i spadkowych. Zwłaszcza obecnie, kiedy rodziny żyją w różnych krajach, sprawy te mogą nastręczać wielu trudności, które chętnie pomagamy rozwiązać.